Oferta obrzeży meblowych zawiera wszystkie standardowe rozmiary obrzeży, dopasowane do dekorów oraz grubości płyt oferowanych przez wiodących producentów europejskich. Producentem obrzeży meblowych PCV jest firma MAAG Polska.

Podstawowa oferowana szerokość obrzeża to  22 mm, dedykowana do płyty o grubości 18 mm. Obrzeże PCV występuje w grubości 1 mm i 2 mm.
Do płyt o większej grubości, płyt łączonych jak również blatów roboczych oferowane są obrzeża wg następującej specyfikacji: 32x2 mm oraz 42x2 mm.

Obrzeża PCV firmy MAAG Polska wykonane są z surowców nie zawierających żadnych substancji szkodliwych czy pierwiastków ciężkich. Zdrowie użytkowników było od początku powstania firmy priorytetem, więc nigdy nie stosowano i nie stosuje się substancji zawierających m.in. ołów, kadm czy cynk, jak również nie stosuje się lakierów rozpuszczalnikowych, a wykorzystywane najnowsze technologie zapewniają dotrzymanie przez firmę najsurowszych standardów.

---  Pełna oferta do obejrzenia w oddziałach firmy  ---