Dofinansowanie  w ramach Projektu Dotacja na kapitał obrotowy
Programu Operacyjnego  Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

Nr umowy: POIR.03.04.00-14-1046/20
Kwota:
352.187,31 PLN